Speciálně pedagogické centrum
19. únor 2019
V rámci cyklu přednášek pro asistenty pedagoga MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené byla dne 18. 2. 2019 realizována třetí přednáška přibližující specifika dětí s NKS, sluchovým a tělesným postižením. Byly probrány charakteristiky žáků z jednotlivých sku...
Číst více
19. únor 2019
Naše SPC se zapojilo do výzvy MŠMT podporující diagnostické vybavení ŠPZ. V rámci tohoto dotačního programu bylo zakoupeno několik testových baterií a současně zaplacena školení k těmto nástrojům. Pořídil se test ACFS k dynamickému testování dětí ve vě...
Číst více
14. únor 2019
V úterý 12. února jsme na našem pracovišti přivítali tým zdravotníků z Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín v čele s primářem MUDr. Jakubem Syrovátkou. Lékaři a sestry se živě zajímali o činnost Centra, složení klientely, specifik...
Číst více
11. únor 2019
Dne 7. února 2019 proběhlo ve Speciálně pedagogickém centru ve Zlíně setkání rodičů sluchově postižených dětí předškolního věku. Rodiče uvítali možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti s péčí o své děti. Pracovnice SPC Mgr. Simona Bělohlávková, Mgr. Lenk...
Číst více
28. leden 2019
Milí rodiče a učitelé z oblasti Třinecka, srdečně Vás zveme na přednášku s názvem "Vývoj řeči a sluchu dítěte", která se bude konat dne 14. 2. 2019 v čase 15:00. Akce se uskuteční v prostorách Mateřské školy Sosnová v Třinci. Na shledání s Vámi se těší...
Číst více
23. leden 2019
V měsíci lednu pracovnice SPC Zlín Mgr. Simona Bělohlávková a Mgr. Marcela Ševelová seznámily studenty SPGŠ a VOŠ v Kroměříži s možnostmi péče o sluchově postižené děti, žáky a studenty v našem regionu a dále o preventivní péči u dětí s narušenou komun...
Číst více
Top