Speciálně pedagogické centrum
22. září 2018
Ve středu 19. září 2018 proběhlo každoroční setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. V úvodu přivítal všechny zúčastněné ředitel školy Mgr. Antonín Liebel a seznámil je s možností zúčastnit se Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. P...
Číst více
11. září 2018
5. září se na rožnovském náměstí uskutečnil v pořadí již čtvrtý ročník ojedinělé akce zaměřené na sociální oblast. Veřejnosti měla příležitost seznámit se s činnostmi rozličných poskytovatelů sociálních služeb, vyzkoušet si nevšední zážitkové aktivity ...
Číst více
25. červen 2018
V aktuálním čísle odborného časopisu Listy klinické logopedie byl publikován článek pracovnice elokovaného pracoviště SPC Zlín Mgr. Jany Mikuláštíkové zabývající se vlivem orofaciálních myofunkčních poruch na řeč u dětí předškolního věku. V odborném čl...
Číst více
17. červen 2018
Poslední ze seriálu kazuistických seminářů, na nichž pracovníci speciálně pedagogických center měli příležitost sdílet své zkušenosti se sestavováním doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se uskutečnil 13. června v Kromě...
Číst více
11. červen 2018
Vážení klienti, v průběhu července a srpna 2018 bude provoz našeho centra omezen na pondělky v čase od 8:30 do 11:30 hod. Níže uvádíme přehled termínů a pracovníků, které bude možno kontaktovat osobně či na uvedených telefonních číslech.   Speciá...
Číst více
29. květen 2018
V prostorách našeho speciálně pedagogického centra se konal dne 16. 5. 2018 kazuistický seminář pro pracovníky SPC Zlínského kraje. Tentokrát byla prezentovaná doporučení ke vzdělávání zaměřena na žáky základních škol. O zkušenosti z praxe se poděli pr...
Číst více
Top