Speciálně pedagogické centrum
07. leden 2019
V měsících říjen až prosinec 2018 navštívily pracovnice SPC Frýdek-Místek celkem 34 mateřských škol, ve kterých provedly sluchový screening dětí. Zájem o provedení této orientační zkoušky sluchu byl značný nejen ve městě Frýdek-Místek, ale také jeho ši...
Číst více
07. leden 2019
V měsících říjen až prosinec 2018 bylo SPC Frýdek-Místek požádáno o provedení logopedické depistáže v několika mateřských školách v okolí Frýdku-Místku. V rámci této služby bylo navštíveno 5 mateřských škol a přešetřeno 35 dětí. 11 dětem bylo doporučen...
Číst více
07. prosinec 2018
V pondělí 3.12.2018 se konala druhá přednáška pro asistenty pedagoga z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, tentokrát na téma specifika dítěte s mentální postižením a s pervazivní vývojovou poruchou. Důraz byl kladen především na specifika ve vývoji kog...
Číst více
06. prosinec 2018
Ve dnech 29.11.-1.12.2018 se konal v Bratislavě v „Centrum AVARE“ kurz JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace), kterého se zúčastnila naše pracovnice SPC. Sluchová stimulace JIAS spočívá v poslechu syntetické a instrumentální hudby, kt...
Číst více
03. prosinec 2018
I v letošním školním roce uspořádalo naše SPC setkání výchovných poradců a pedagogů základních a středních škol s pracovnicemi speciálně pedagogického centra na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu NKS a SP. Nejprve byla ...
Číst více
26. listopad 2018
V současné době se vysoké školy snaží poskytovat svým studentům co nejvíce praktických zkušeností prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi. Z toho důvodu se na naše poradenské pracoviště obrátila PhDr. Hana Včelařová, odborná asistentka Fakult...
Číst více
Top