Speciálně pedagogické centrum
16. květen 2018
V rámci výměny profesních zkušeností do našeho SPC zavítala 10. 5. 2018 návštěva z CŠPP (centrum špeciálneho – pedagogického poradenstva) v Ružomberku. Diskutovalo se především o využití přenosného audiometru SENTI, kterým provádí screening jak CŠPP Ru...
Číst více
26. duben 2018
Ve dnech 19. - 20.4.2018 se v Praze konal odborný workshop na téma „Revize katalogů podpůrných opatření“ v rámci projektu „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“. Přednášející Mgr. Jana Barvíková seznámila účastníky s návrhy „Projektové skupiny“ na ...
Číst více
23. duben 2018
Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách vyžaduje specifický, individualizovaný přístup. V rámci projektu KIPR proběhlo dne 18. dubna ve Zlíně setkání speciálně pedagogických center Zlínského kraje, které pracovníkům SPC ...
Číst více
19. duben 2018
  Již tradičně naše SPC v „předzápisovém“ období pořádá odborné přednášky na téma školní zralost, k nimž se díky zájmu rodičů a pedagožek MŠ přidala také nová témata týkající se motivace, odměn a trestů. Setkání proběhla v 5 mateřských školách ve Zlín...
Číst více
16. březen 2018
Na Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami (13.-14.3. 2018) v Olomouci zazněly zajímavé prezentace, které jsou vždy přínosem a obohacením i naší práce. Například téma: Efektivita neuro-vývojové terapie u dětí s narušenou ko...
Číst více
16. březen 2018
Seminář pro pediatry zlínského okresu proběhl 7. 3. 2018. Celý večer byl zaměřený na problematiku sluchových vad u dětí. MUDr. Monika Turnová (foniatr z Baťovy nemocnice) informovala o typech sluchových vad, jejich příčinách a koreci. Prezentace Mgr. L...
Číst více
Top