Speciálně pedagogické centrum
27. listopad 2017
V SPC se čím dál častěji setkáváme se zvyšujícími se nároky na diagnostiku, především nutnost  diferenciální diagnostiky. V této oblasti využíváme především u mladších dětí (MŠ, školní zralost) test SON – R 2,5 – 7. Dne 22. 11. 2017 byl v Praze pod záš...
Číst více
23. listopad 2017
Od listopadu tohoto roku je možno vydávat posudky pro uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce také na pracovišti ve Frýdku-Místku. Pracovnice tohoto odloučeného pracoviště absolvovaly v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací progr...
Číst více
17. listopad 2017
Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči a je charakterizována širokým spektrem příznaků. Zjednodušeně lze říci, že dítě s tímto druhem narušené komunikační schopnosti mívá obtíže s vyjadřováním či s  porozuměním řeči (často s obojím). Naruš...
Číst více
09. listopad 2017
Po více jak roce se 7.11.2017 opět sešli pracovníci ŠPZ se zástupci KÚ Zlínského kraje, aby projednali změny spojené s novou legislativou, především novelu vyhlášky 27/2016 Sb. V úvodu nás Mgr. Jarmarová informovala o aktualitách z projektu KIPR. Dále ...
Číst více
08. listopad 2017
Dne 6. 11. 2017 se v Praze pod hlavičkou NÚV konal seminář zaměřený na diagnostiku gramotnostních dovedností žáků 2. – 5. tříd základních škol. Přednášející, PhDr. Markéta Caravolas a Doc. PhDr. Jan Volín, PhD., účastníky na úvod seznámili s teoretický...
Číst více
03. listopad 2017
SPC Valašské Meziříčí nabízí službu screeningového vyšetření sluchového vnímání u dětí předškolního věku prostřednictvím přenosného audiologického přístroje. Toto vyšetření je realizováno v mateřské škole, kam dítě dochází. Ve školním roce 2017/2018 by...
Číst více
Top