Speciálně pedagogické centrum
13. březen 2018
Pracovnice SPC Frýdek-Místek v měsících prosinec 2017 až březen 2018 prováděly orientační vyšetření sluchu přenosným audiologickým přístrojem SENTI v mateřských školách Frýdku-Místku i jeho okolí. Vyšetření absolvovalo celkem 701 dětí, z toho u 634 dět...
Číst více
13. březen 2018
V rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje se dne 28. 2. 2018 ve Zlíně uskutečnila konference Kariérové poradenství – trendy, tipy, inspirace. Konference dostála svému názvu a kromě teoretických příspěvků nabídla ř...
Číst více
16. únor 2018
Jednání vedoucích pracovníků SPC v Praze, konané dne 12. 2. 2018, mělo na programu novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších změn. Účastníci se ​seznámili s výstupy analýzy společného vzdělávání, změnami v aktualizovaném formuláři Doporučení, ...
Číst více
26. leden 2018
V rámci screeningového vyšetření sluchového vnímání bylo během 1. pololetí školního roku 2017/2018 pracovnicemi SPC Valašské Meziříčí vyšetřeno celkem 340 dětí. U 44 dětí bylo prostřednictvím audiologického přístroje SENTI zjištěno oslabení ve fyziolog...
Číst více
24. leden 2018
Ve čtvrtek 18. ledna uspořádalo naše SPC v rámci projektu KIPR setkání zástupců ŠPZ Zlínského kraje. Všechny zúčastněné přivítal v prostorách SPC ředitel Mgr. Antonín Liebel spolu s vedoucí SPC PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D., která nám sdělila ak...
Číst více
22. leden 2018
Ve středu 17. ledna uspořádalo naše centrum v rámci projektu KIPR vzdělávací akci s názvem Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností ve školní praxi. Účastníci z řad výchovných poradců a učitelů žáků s vadami řeči byli nejp...
Číst více
Top