Speciálně pedagogické centrum
08. listopad 2017
Dne 6. 11. 2017 se v Praze pod hlavičkou NÚV konal seminář zaměřený na diagnostiku gramotnostních dovedností žáků 2. – 5. tříd základních škol. Přednášející, PhDr. Markéta Caravolas a Doc. PhDr. Jan Volín, PhD., účastníky na úvod seznámili s teoretický...
Číst více
03. listopad 2017
SPC Valašské Meziříčí nabízí službu screeningového vyšetření sluchového vnímání u dětí předškolního věku prostřednictvím přenosného audiologického přístroje. Toto vyšetření je realizováno v mateřské škole, kam dítě dochází. Ve školním roce 2017/2018 by...
Číst více
20. říjen 2017
Pracovnice NÚV Praha Mgr. Zuzana Acar Jarošová a PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy dne 18. října zavítaly do Kroměříže, aby se zde setkaly se zástupci speciál...
Číst více
12. říjen 2017
úterý 10. října 2017 pořádala zlínská pobočka SPC setkání logopedických pracovníků působících ve školství okresu Zlín. Opět jsme se sešli v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Programem letošního setkání byla Skupinová logopedická péče. Mgr. Luci...
Číst více
07. říjen 2017
Setkání pracovnic ŠPZ a zástupců základních škol z Rožnovska, které se konalo 5.10.2017 na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm, navazovalo na setkání ŠPZ a MŠ v předchozím týdnu. Nejprve svou činnost představilo SPC při DD, MŠ, SŠ a Praktické škole Z...
Číst více
07. říjen 2017
V kongresovém centru Nemocnice na Homolce v Praze se konal 5. 10. 2017 další ročník konference pro odborníky z oblasti logopedie. Mezi zajímavé přednášky patřily tentokrát ty o hlasové terapii (MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová) a o řečové ne...
Číst více
Top