Speciálně pedagogické centrum
23. září 2017
20. září se na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo setkání učitelek mateřských škol se zástupci školských poradenských zařízení. Pracovnice pedagogicko – psychologické poradny, SPC Duha a také našeho centra seznámily přítomné pedagožky s...
Číst více
22. září 2017
Konání volebního sněmu AS SPC v Praze (21.9.2017) se neslo v bouřlivějším duchu. Aktuální změny ve školské legislativě prezentovala PhDr. J. Zapletalová. Reakce: žádná novelizace vyhlášky nebude optimální, když vyhláška byla tvořena a nastavena již od ...
Číst více
22. září 2017
20. září proběhlo v kapli naší školy každoroční setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. Poté, co ředitel Mgr. Antonín Liebel přivítal všechny zúčastněné, seznámila PaeDr. Yveta Odstrčilíková,Ph.D. posluchačky se statistikou logopedické péče v...
Číst více
10. září 2017
V rámci Dnů sociálních služeb uspořádalo město Rožnov pod Radhoštěm 7. září akci nazvanou Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti. Pozvaní poskytovatelé sociálních služeb, mezi nimiž nechyběli zástupci našeho SPC a školy pro sluchově postižen...
Číst více
20. červen 2017
V rámci 57. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně se 1. června 2017 uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi. Pořádala ji Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Letošní ročník se zaměřil na oblast zpřístupnění vysílání dě...
Číst více
Top