Speciálně pedagogické centrum
Nabídka reedukačních programů

Speciálně pedagogické centrum centrum nabízí několik reedukačních programů pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

Pracoviště SPC ve Valašském Meziříčí nabízí:

FOUKÁČEK

– program zaměřený na reedukaci dechu a hlasových nedostatků u dětí před a po odstranění nosní mandle, se špatnými dechovými návyky, s koktavostí, s fyziologickými nedostatky v oblasti hrudníku

KONTAKT: Mgr. Marika Lázníčková, tel.: 770 152 227, 576 809 831, e-mail: marika.laznickova@seznam.cz


FIXÍK

- grafomotorický program zaměřený na populaci dětí předškolních a dětí s odloženou školní docházkou, který napomáhá k upevnění správných návyků při kreslení a následném psaní

KONTAKT: Hana Lukášová tel.: 576 809 841, 728 069 294, e-mail: haana.lukasova@seznam.cz


BYSTRÉ OUŠKO

– Program zaměřený na rozvoj sluchové percepce prostřednictvím auditivního tréninku. Cílem je zlepšení schopnosti naslouchání a fonologického uvědomění. Je určen dětem, které mají oslabené sluchové vnímání.

KONTAKT: Mgr. Petra Volná, tel.: 770 152 225, e-mail: spc.volna@gmail.com


POVÍDÁLEK

– program určený pro děti s řečovou neplynulostí a jejich rodiče

KONTAKT: PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D., tel.: 576 809 839, e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz


MYSLÍČEK – EEG BIOFEEDBACK

– program zaměřený na zlepšení schopnosti koncentrace, optimalizace psychomotorického tempa, snížení napětí, prevenci specifických poruch učení

KONTAKT: Mgr. Kristína Papajová, tel.: 576 809 848, e-mail: psycholog.spc@gmail.com (pro objednávání a dotazy využívejte prosím přednostně email)

 

ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE ELKONINA

– program zaměřený na systematické rozvíjení fonologických procesů a fonematického uvědomování

KONTAKT: Mgr. Marika Lázníčková, tel.: 770 152 227, 576 809 831, e-mail: marika.laznickova@seznam.cz

 

HBITÝ JAZÝČEK

- program zaměřený na změnu orálních funkcí, posílení a zlepšení koordinace orofaciálního svatsva, vyrovnání svalového napětí v jazyce
- program je vhodný pro klienty, které provázejí výše zmíněné a některé  následující symptomy: nesprávná klidová poloha jazyka, přetrvávající dýchání ústy, vady skusu, interdentální (mezizubní) výslovnost hlásek c,s,z,t,d,n, časté jsou i addentální či laterální sigmatismy, mohočetné dyslálie, nesprávné návyky (dlouhodobé používání dudlíku a kojenecké lahve, cucání palce), zvýšená salivace (slinění) zkrácená jazyková uzdička.....
 
KONTAKT: Mgr. Hana Charvátová, tel.: 778 404 569, e-mail: charvatova.spc@gmail.com

 

FIE -  "NECHTE MĚ, JÁ SI TO ROZMYSLÍM"
 
- program pro děti předškolního i školního věku zaměřený na rozvoj pozornosti, komunikační dovednosti,prostorovou orientaci, logické myškení, emoční inteligenci, posiluje mluvní apetit dítěte při vyjadřování a dovednost pracovat s chybou...
 
KONTAKT: Mgr. Šárka Grygarová, tel.: 770 152 224, e-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz

 

Pracoviště SPC ve Frýdku-Místku nabízí:

GRAFÍK

- program grafomotoriky, který napomáhá k vytvoření a upevnění správných návyků při kreslení a následně při psaní. Je vhodný pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou

KONTAKT: Mgr.Jarmila Kuráňová tel.: 778 404 568 e-mail: KuranovaJ@seznam.cz 

 

MAXÍK

- stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou a pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří

KONTAKT: Mgr. Veronika Habernalová tel.: 770 152 257 e-mail: v.habernalova@gmail.com

 

Pracoviště SPC ve Zlíně nabízí:


POJĎ SI HRÁT

– program zaměřený na prevenci poruch učení, pozornosti a předcházení komunikačním problémům u dětí předškolního věku

KONTAKT: Mgr. Simona Bělohlávková, tel.:778 404 564, e-mail: spc.logo.surdo@seznam.cz

 

MAXÍK

- stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou a pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří

KONTAKT: Mgr. Jana Mikuláštíková tel.: 770 152 230, e-mail: logo.mikulastikova@gmail.com

 

GRAFÍK

- náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku dle PaedDr. Yvety Heyrovské, nácvik správného úchopu psacího náčiní, uvolnění ruky

KONTAKT: Mgr. Marcela Ševelová tel.: 770 152 229, e-mail: logo.sevelova@gmail.com

 

ZNAKOVÝ JAZYK PRO RODIČE

- program je zaměřený na nácvik komunikace rodič - sluchově postižené dítě s využitím znaků českého znakového jazyka, mimiky, odezírání, prstové abecedy, názorných pomůcek

KONTAKT: Mgr. Lenka Pastyříková, tel.: 770 152 228, e-mail:surdo.zlin@gmail.com

 NA JEDNOTLIVÉ PROGRAMY JE MOŽNÉ SE PRŮBĚŽNĚ PŘIHLAŠOVAT PROSTŘEDNICTVÍM UVEDENÝCH KONTAKTŮ.

VŠECHNY NABÍZENÉ PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

 

Top