Speciálně pedagogické centrum
Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností

Aplikace pro iOS a Android:

Mobilní aplikace, která pomáhá dětem se sluchovým postižením naučit se základní sadu znaků pro každodenní komunikaci. Je sice určena především pro sluchově postižené děti do 8 let, ale mohou ji využít například i sourozenci nebo přátelé, kteří se chtějí naučit nejběžnější slovíčka ze znakového jazyka.

Slovohrátky

Aplikace obsahuje 13 sešitů zaměřených na určitou hlásku nebo skupinu hlásek. Každý sešit sestává ze 6 cvičení, která slouží k procvičování výslovnosti a jsou začleněna do jednoduchých příběhů s obrázky, básničkami, hádankami a dechovými cvičeními.

 
Aplikace je určena pro děti, které navštěvují logopedickou ambulanci a učí se správné výslovnosti. Je vhodná k procvičení hlásek ve slovech a ve větách. Aby bylo procvičování účinné, je nutné, aby dítě umělo hlásku správně vyslovit. S prvotním nácvikem, neboli vyvozením hlásky, musí nejdříve pomoci logoped.
 
Mluvídek
Aplikace pro nejmenší, která pomáhá stimulovat řečový rozvoj. Povídajícího rodiče však nenahradí :-)
 
Výborná logopedická hra pro děti převedená do podoby aplikace. Je zaměřená na oblast rozvoje řeči, tvoření vět, souvětí, vyprávění, logického myšlení, zrakové percepce a paměti.
 
Česká aplikace s lidovými písničkami.
 
Aplikace sloužící k rozvoji sluchové vnímání u nejmenších dětí.
 
Komplexní aplikace k tréninku sluchové percepce – sluchového rozlišování, sluchové paměti, rozeznávání výšky tónu i hlasitosti tónu.
 
Aplikace nabízí 6 okruhů slovní zásoby (Zvířata, Ptáci, Hudební nástroje, Domov, Dopravní prostředky a Zvuky běžného života) doplněných zvuky a reálnými fotografiemi.
 
Dovednosti tvořit logické posloupnosti jsou velmi důležité. Užíváme je od narození neustále. Vše se děje v určitých dějových pořadích, vše má své místo a čas. Uvědomit si je však nemusí být jednoduché, například děti s vývojovou dysfázií mohou mít v této oblasti nemalé obtíže.
 
Zábavná aplikace sloužící k rozvoji řeči i myšlení, vhodná pro předškolní děti od 4 do 7 let. Děti v ní mají za úkol seřadit obrázky podle logického vývoje.
 
Aplikace vhodná pro dysfatiky či děti s opožděným vývojem řeči. Zábavnou formou učí děti dějové posloupnosti.
 
Množství aplikací, které motivují nejmenší děti k mluvení, nápodobě.
 
Aplikace určená pro děti od 2 let, napomáhá k tvorbě základní slovní zásoby na téma Domov.
 
Vzdělávací aplikace pro děti ve věku 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je mé dítě připraveno na školu?“ Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky. Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dítěte.
 
Aplikace sloužící k procvičování čtení. Obsahuje přes 80 zábavných interaktivních cvičení, které pokrývají oblast techniky čtení, fonologie, psaní i čtenářské gramotnosti. Určeno pro děti v 1.-5. třídě.
 
Aplikace určená dětem ve věku 5-7 let k osvojení malých a velkých písmen české abecedy. Kromě učení písmen hrou trénuje také vizuomotorickou koordinaci, zrakovou paměť, sluchovou pozornost a další oblasti.
 
Jedná se o animovanou pohádku, ve které mají děti možnost naslouchat či samy vyprávět.
 
 

Software pro PC:

Výukový software pro děti i dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. Jedná se o několik různých titulů, v nichž se procvičuje tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd.
 
Výukový a diagnostický program pro rozvoj jazyka a řeči zaměřený především na děti předškolního a mladšího školního věku.
 
 
 

 

Online materiály:

Logohrátky

Logopedonline

RVP - logopedické materiály

Dětské stránky

Tři žirafky

Šikovný cvrček

 

 

Deskové hry

Kompenzační pomůcky k zapůjčení

 

 

 

Top