Speciálně pedagogické centrum
SPC pro žáky se sluchovým postižením

SPC pro žáky se sluchovým postižením se zabývá sluchově postiženými dětmi a jejich rodinami. Pracovnice centra pomáhají rodinám od počátku zjištění vady sluchu jejich dítěte. Dle velikosti ztráty sluchu volí nejlepší komunikační cestu. 

Prezentace SPC

SPC surdopedické poskytuje zdarma: 

 • individuální logopedickou a surdopedickou intervenci 
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
 • speciálněpedagogickou péči a speciálněpedagogické vzdělávání pro integrované žáky se sluchovým postižením 
 • kariérové poradenství žákům se sluchovým postižením 
 • speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku a poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se sluchovým postižením, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti 
 • pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání sluchově postižených žáků 
  metodickou podporu škole 
 • informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků 
  výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky klientů SPC 
 • reedukační programy pro děti předškolního a mladšího školního věku 
 • sluchový screening pomocí obrázkového audiologického přístroje 

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454 
757 14 Valašské Meziříčí 

Mgr. Šárka Grygarová 
tel.: 576 809 843, 770 152 224, e-mail: spc (tečka) sluch (tečka) valmez (zavináč) seznam (tečka) cz 

Po 8:30-13:30
Út 8:30-13:30
St 8:30-13:30
Čt 8:30-13:30
8:30-12:00

Mgr. et Mgr. Marika Lázníčková 
tel. : 576 809 831, 770 152 227, e-mail: marika.laznickova (zavináč) seznam (tečka) cz 

Po 8:00 - 15:00
Út výjezd za klienty
St výjezd za klienty
Čt 8:00 - 13:00
8:00 - 12:00

Mgr. Hana Charvátová
tel.: 576 809 832, e-mail: charvatova (tečka) spc (zavináč) gmail (tečka) com

Po 8:00-13:00
Út 8:00-13:00
St 8:00-15:00
Čt 8:00-13:00
8:00-12:00

 

Pracoviště Zlín
 
Speciálně pedagogické centrum
Divadelní 3242/6
760 01 Zlín

Mgr. Simona Bělohlávková 
tel.: 778 404 564, e-mail: spc (tečka) logo (tečka) surdo (zavináč) seznam (tečka) cz 

Po 8:00 - 12:00
Út výjezd za klienty
St 8:00 - 15:00
Čt výjezd za klienty
8:00 - 13:00

Mgr. Lenka Pastyříková 
tel.: 770 152 228, e-mail: surdo (tečka) zlin (zavináč) gmail (tečka) com

Po  13:00 - 17:00
Út výjezd za klienty
St  
Čt 8:00 - 12:00
 

 

Pracoviště Frýdek - Místek

Speciálně pedagogické centrum (budova 11. ZŠ) 
Jiřího z Poděbrad 3109 
738 01 Frýdek-Místek

Mgr. Veronika Habernalová
tel.: 770 152 257, e-mail: v (tečka) habernalova (zavináč) gmail (tečka) com 

Po výjezd za klienty
Út 8:00 - 15:00
St výjezd za klienty
Čt 8:00 - 14:00
8:00 - 12:00

Možná změna v časech je vyhrazena. Speciálněpedagogická intervence probíhá v časech po individuální domluvě s klienty.

Top