Speciálně pedagogické centrum
SPC pro žáky s vadami řeči

SPC pro žáky s vadami řeči poskytuje: 

 • individuální logopedickou intervenci 
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností, vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření 
 • speciálněpedagogickou péči a speciálněpedagogické vzdělávání pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností 
  kariérové poradenství žákům s narušenou komunikační schopností 
 • speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku a poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků s narušenou komunikační schopností, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti 
 • pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností 
  metodickou podporu škole 
 • informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků 
 • reedukační programy pro děti předškolního a mladšího školního věku 
 • sluchový screening pomocí obrázkového audiologického přístroje 
 • garanci odborné speciálněpedagogické péče o děti zařazené do logopedických tříd 

 
Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454
757 14 Valašské Meziříčí

PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D., vedoucí pracoviště 
tel.: 576 809 839, 770 152 198, e-mail: odstrcilikova (zavináč) val (pomlčka) mez (tečka) cz

Po 8:30 - 16:00
Út výjezd za klienty
St výjezd za klienty
Čt výjezd za klienty
8:30 - 11:00
 
Mgr. Petra Volná, speciální pedagog  
tel.: 576 809 853, 770 152 225, e-mail: spc (tečka) volna (zavináč) gmail (tečka) com
 
Po 8:00 - 13:00
Út 8:00 - 15:00
St 8:00 - 13:00
Čt 8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
 
Mgr. et Mgr. Marika Lázníčková, speciální pedagog  
tel. : 576 809 831, 770 152 227, e-mail: marika (tečka) laznickova (zavináč) seznam (tečka) cz
 
Po 8:00 - 15:00
Út výjezd za klienty
St výjezd za klienty
Čt 8:00 - 13:00
8:00 - 12:00
 

Pracoviště Zlín

Speciálně pedagogické centrum
Divadelní 3242/6
760 01 Zlín

Mgr. Hana Žůrková, speciální pedagog, krajský koordinátor logopedické péče ve školství
tel. : 778 404 565, e-mail: logo (tečka) zlin (zavináč) seznam (tečka) cz

Po 8:00 - 13:00
Út výjezd za klienty
St 8:00 - 15:00
Čt výjezd za klienty
8:00 - 12:00

Mgr. Marcela Ševelová, speciální pedagog
tel. : 770 152 229, e-mail: logo (tečka) sevelova (zavináč) gmail (tečka) com

Po 7:30 - 12:00/výjezd za klienty
Út

8:00 - 15:00 nebo 7:30 - 12:00/před poradenským dnem ve Val. Kloboukách

St

7:30 - 12:00/výjezd za klienty nebo 8:00 - 15:00/poradenský den Valašské Klobouky

Čt 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00/výjezd za klienty

Mgr. Jana Mikuláštíková, speciální pedagog
tel. : 770 152 230, e-mail: logo (tečka) mikulastikova (zavináč) gmail (tečka) com

Po 8:30 - 13:00
Út 8:30 - 13:00/výjezd za klienty
St 8:00 - 14:00
Čt 8:30 - 13:00
8:30 - 13:00/výjezd za klienty
 
 
Pracoviště Frýdek - Místek

Speciálně pedagogické centrum (budova 11. ZŠ)
Jiřího z Poděbrad 3109
738 01 Frýdek-Místek

Mgr. Jarmila Kuráňová, speciální pedagog
tel.: 778 404 568, e-mail: KuranovaJ (zavináč) seznam (tečka) cz

Po 8:00 - 12:00
Út výjezd za klienty
St 8:00 - 15:00
Čt výjezd za klienty
8:00 - 12:00

Možná změna v časech je vyhrazena. Speciálněpedagogická intervence probíhá v časech po individuální domluvě s klienty.

Prezentace SPC

Top